Potentialen av frivilliga krafter är enorm men politiken måste bidra med smörjmedel

Magnus Hedberg

Ingen kan ha undgått att stora delar av världen står i brand. Krig och katastrofer i vår närhet gör att också vi svenskar påverkas och behöver agera. Glädjande nog tycks tonen i den mediala debatten under den senaste månaden ha nått en vändpunkt. Där migration och integration tidigare diskuterades i högt tonläge och med problemtyngt perspektiv handlar allt mer om formerna för välkomnande av utsatta människor.

I dag är 60 miljoner människor på flykt i världen. Lejonparten lämnar aldrig närområdet men en liten del av dessa personer söker sig till Europa och Sverige. För att klara ett fungerande mottagande krävs förstås ekonomiska resurser men det behövs också ideella krafter som kan vara ett stöd i kontakter med myndigheter eller en lekkamrat till barnen.

För kommuner och landsting uppstår uppenbara utmaningar inom barnomsorg, skola, sjukvård och socialtjänst. Kapaciteten att ta emot de som får uppehållstillstånd behöver både öka och fördelas jämnare över landets kommuner. Alltför många fastnar i asylboenden under väntan på kommunplacering.

Situationen kräver att alla goda krafter bidrar efter förmåga och drar åt samma håll. Och viljan finns hos Svensson att hjälpa människor från andra länder in i samhället. Mätningar visar att fler än hälften av de tillfrågade kan tänka sig att ställa upp ideellt och dela med sig av kunskaper om den svenska arbetsmarknaden till en nyanländ. En av tjugo gör så idag. Potentialen av frivilliga krafter är därför enorm men politiken måste bidra med smörjmedel.

Jusek driver sedan 2010 ett program där vi parar ihop nyanlända jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och systemvetare med en professionskollega i arbete. Dessa mentorskapsprogram visar utmärkta resultat. Adepterna kommer i – eller närmare – jobb genom professionella nätverk och branschspecifik rådgivning. Och det praktiska intresset bland svenska professionskollegor att bli mentorer är stort.

Framgångsrika mentorskapsprogram är ett långsiktigt arbete. Det tar tid att utveckla dem och finna rätt målgrupp. Regeringen har på goda grunder pekat ut civilsamhället som en avgörande resurs. Jusek tar den kastade handsken och förbereder utvecklade mentorskapsprogram. Fler inom den ideella sektorn behöver utöka sitt arbete på olika fronter. Bara så handfast läggs grunden till fungerande integration som gynnar samhället och den enskilde.

Related Posts

Jusek i Prideparaden
Städpausa oftare
Nytt år med gamla godbitar