Lön för mödan

Magnus Hedberg

Lite skämtsamt brukar ibland sägas att de tre främsta skälen för fackligt medlemskap är lön, lön och lön. Något ligger i påståendet. Ett av de vanligaste argumenten för mångas medlemskap i Jusek brukar till exempel vara att man därmed försäkrar sin lön genom vår uppskattade inkomstförsäkring. Oaktat detta spenderar vi en ansenlig mängd timmar på arbetsplatsen utslaget över en livstid. Rätt lön för mödan är förstås en avgörande motivationsfaktor bakom att trivas på arbetet.

Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. En avgörande utmaning för att leva upp till detta i praktiken är att tillhandhålla skarpa verktyg inför varje medlems löneförhandling. Förbundets lönestatistik är det kanske vassaste av dessa verktyg. Genom att vi är riktigt många Jusekmedlemmar som varje år besvarar löneenkäten kan den enskilde göra träffsäkra lönejämförelser och ta del av löneutvecklingen för just sitt yrke. Se därför till att svara om du i dagarna fått enkäten i din mailbox. En liten insats av dig leder till stor nytta för samtliga Jusekmedlemmar.

Resultatet är en häpnadsväckande kvalitativ statistik för Juseks närmare 85 000 medlemmar. Som medlem i Jusek har du utöver det professionsspecifika tillgång till Sveriges största databas med akademikerlöner – det som populärt brukar benämnas Saco Lönesök. I den databasen kan du bland mycket annat studera ingångslöner, se löneutvecklingen för olika yrken och jämföra din lön med andra kollegor och akademiker. Jag rekommenderar alla att lägga några få minuter på att botanisera här före samtalet med chefen. Precis som i andra sammanhang lönar det sig att komma väl förberedd.

Statistiken är grunden och utgör som konstaterats relevant underlag inför löneförhandling eller när du söker en ny tjänst. Men glöm för all del inte Juseks egen rådgivning. Vi erbjuder individuell lönerådgivning med hjälp av ombudsmän som har aktuell specialistkunskap om arbetsmarknaden för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Lönestatistiken – tillsammans med lönerådgivningen – gör att jag i trygg förvissning kan rekommendera medlemskap i Jusek för alla inom förbundets professionsområden som önskar rätt lön för mödan.