Ökad jämställdhet med förändrad föräldraförsäkring

Magnus Hedberg

Ebba Busch Thor (KD) skriver i Expressen (5/11) att hon beklagar att Folkpartiet stödjer regeringens förslag om att införa en tredje så kallad ”pappamånad”. Jusek – akademiker-förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare – vill fortsätta reformeringen av föräldraförsäkringen. Vi behöver både öka incitamenten för jämställdhet och göra försäkringen mer flexibel. Vi vill därför se ytterligare några öronmärkta dagar än den månad som regeringen och Folkpartiet beslutat om. Vi vill samtidigt att dagarna kan användas längre upp i åldrarna och användas av fler än föräldrarna.

Skälet att reformera föräldraförsäkringen är enkelt. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar under åren då många förväntas skaffa barn. Arbetsgivare utgår i allt för stor utsträckning från att det är kvinnor som kommer att vara mer frånvarande från arbets-marknaden än män. Det påverkar kvinnors löneutveckling och karriärmöjligheter. Vår slutsats är enkel; fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen bidrar till att kvinnor får mer rättvisande löner och att deras frihet som individer ökar. Det tjänar alla på.

Jusek håller med KD om att flexibiliteten för föräldrar bör öka. Vår slutsats är dock en annan. Dagens föräldraförsäkring cementerar ett omodernt familjebegrepp. Familjer är mycket mer än den traditionella kärnfamiljen som består av mamma, pappa och barn. Stjärnfamiljer, ensamstående eller personer med särskilda krav från arbetslivet som exempelvis egenföretagare har andra behov än tidigare. Detta måste återspeglas i en modern föräldraförsäkring. Vi ser dessutom att äldre barn över 12 år, i bland har behov av föräldrars närvaro. Därför vill vi göra försäkringen mer flexibel så att fler än föräldrarna kan använda dagarna och att de kan användas längre upp i åldrarna.

Jusek välkomnar regeringens och Folkpartiets beslut om fler öronmärkta månader. Men föräldraförsäkringen måste fortsätta att reformeras för att bidra till en jämställd arbets-marknad med ökad flexibilitet för den enskilde.

1 Comment. Leave new

Visserligen en undersökning från 2009, men ändå: 84% vill inte lagstifta om uppdelning av föräldraförsäkringen och motståndet är störst bland de som är i barnafödande ålder. Agerar verkligen Jusek i enlighet med medlemmarnas vilja här?
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/motstand-mot-kvoterad-foraldrapeng