När tänkte du senast på din framtida pension?

Lena Emanuelsson

Vi är alla medvetna om att när vi blir erbjudna ett nytt jobb gäller det att förhandla fram en bra lön. Men – handen på hjärtat – hur många av oss tänker på att fråga vad det är för pensionsplan som gäller? Och hur påverkar pensionsplanen just min framtida pension? Svåra frågor – och väldigt viktiga!

Den dagen vi går i pension kommer vi att få klara oss på en lägre inkomst än när vi arbetade. Lika viktig som lönen är när du arbetar, är pensionen då du inte längre arbetar. Många gånger står tjänstepensionen för en större del av pensionen än den allmänna pensionen. Tjänstepensionen är en stor förmån och en viktig del av anställningsvillkoren, men vi funderar sällan över den. Det är så krångligt, tänker vi, och så fokuserar vi på lönen istället.

Den som jobbar inom stat, kommun eller landsting har alltid rätt till tjänstepension, den är en del av kollektivavtalet på arbetsplatsen. Inom privat sektor är det viktigt att kolla att arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal om tjänstepension.

Många omfattas av förmånsbestämd pension som, grovt förenklat, innebär att det är bestämt i förväg hur många procent av lönen pensionen blir. För andra gäller premiebestämd pension, det betyder att arbetsgivaren betalar in en premie på lönen. Premien förräntas och det kapital som bildas blir tjänstepensionen. På samma sätt tjänar vi in till den allmänna pensionen. Det är viktigt att tjäna in premier under lång tid, så att det hinner bli en bra ränta-på-ränta-effekt.
Det är olika pensionsavtal som gäller i olika verksamheter, därför är det viktigt att ta reda på vad ditt avtal får för konsekvenser. Det gäller särskilt när du byter mellan arbetsgivare som har olika pensionsavtal.

Den framtida pensionen beror på hur just din karriär ser ut. Så när du söker ditt första jobb eller ska byta jobb, ring till Juseks medlemsrådgivning! Våra erfarna ombudsmän kan förklara vad den pensionsplan som arbetsgivaren erbjuder kan innebära för just dig.

Läs mer om pension på jusek.se