Det flexibla arbetslivet kräver tydligt ledarskap

Christel Bridal

När mina barn var i dagisåldern, stressade jag från dagis för att hinna till jobbet i tid. Sen stressade jag från jobbet för att hinna till dagis i tid. Gråt vid dagislämning och stopp i tågtrafiken kunde göra min arbetsdag till ett inferno av stress. Om jag då hade haft möjlighet att läsa mail i mobilen eller koppla upp mig till jobbets server på kvällen, hade jag antagligen inte fått fläckvis håravfall och magsår.

Idag ser jag mina kollegor läsa mail i mobilen på väg för att hämta sina barn på dagis, jag läser mail som jag ser att de skickat 22.30 kvällen innan och jag gläds åt deras möjlighet att få ihop sitt livspussel. Så varför mår de inte bra? Varför ser de ut att uppleva samma stress som jag gjorde, trots att de har alla möjligheter jag saknade?

Smidig, anpassningsbar, föränderlig, mångsidig och flyttbar. Det är några synonymer till ordet flexibel och idag viktiga egenskaper hos en medarbetare. Du ska jobba när du är ledig och vara ledig när du jobbar. När barnen är sjuka jobbar du hemma och när barnen är friska jobbar du dubbelt. På väg till dagishämtning läser du mail i mobilen och när du hänger tvätt planerar du morgondagens möten. När koncernledningen på andra sidan jorden kallar till möte klickar du in dig via Skype och deltar i mötet, samtidigt som du tröstar ett barn som vaknat mitt i natten. Du är helt enkelt extremt flexibel. Så till den grad att du inte längre vet när du jobbar och när du är ledig.

För att inte den här fantastiska möjligheten till flexibilitet ska stjälpa mer än hjälpa, ställs nya och annorlunda krav på arbetsgivarna. De måste vara tydligare i sitt arbetsmiljöarbete vilket bl.a. framkommer i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi måste också ställa nya och annorlunda krav på våra chefer. Det räcker inte längre att chefen är specialist på ett sakområde. Och att befordra någon till chef för lång och trogen tjänst, ger inte per automatik ett tydligt och moget ledarskap. Men det är just ett tydligt och moget ledarskap som det nya, flexibla arbetslivet behöver. Ett ledarskap som vågar sätta gränser och ställa krav på att medarbetaren tar eget ansvar, ett ledarskap som uppmanar till dialog och som har förmågan att möta varje enskild individs unika behov. Arbetsgivarna måste utbilda sina chefer för att de ska kunna svara upp mot dessa nya krav. Jusek arbetar just nu med att ta fram ett politiskt dokument för det flexibla arbetslivet. Jag hoppas och tror att det ska vara till hjälp för både arbetsgivare och medarbetare. På sikt hoppas jag dock, som medlem i Jusek, att Jusek kommer att arbeta för att chefskapet ska ses som en egen profession. Först då tror jag att både arbetsgivare och medarbetare står som vinnare i det nya, flexibla arbetslivet.

 

Related Posts