Hög tid att arbetsgivarna slutar klaga

Anna Rohlin Larsson

Läste att Almegas Anna-Karin Hatt återigen påtalar den stora och ökande bristen på arbetskraft hos svenska tjänsteföretag. Den här gången var det ett argument för att hålla löneökningarna nere i den kommande avtalsrörelsen.

Jag blir lika förundrad varje gång det här med att företagen inte hittar rätt kompetens kommer på tal. Det stämmer säkert, men vad gör företagen själva för att åtgärda problemet?

Juseks arbetsmarknadsundersökning visar år efter år att bristen på praktik inom Juseks utbildningsgrupper är alarmerande. Undersökningen har gjorts sedan 60-talet och resultaten har inte blivit bättre med tiden. I årets undersökning svarade hela 64 procent att de inte haft praktik. Och ni vet hur det funkar, va? För att studenter ska kunna erbjudas praktik krävs att arbetsgivarna öppnar upp och bjuder in.

Som komplement till praktik driver Jusek sedan länge på för fler studentmedarbetaranställningar. Studentmedarbetaravtal finns tack vare detta inom samtliga sektorer, men inom privat sektor, där tidigare nämnda Anna-Karin Hatt verkar, finns hittills endast ett enda avtal.

Studentmedarbetaranställningar innebär att studenter jobbar extra med kvalificerade arbetsuppgifter 10-15 timmar i veckan med frågor som berör deras utbildning. Det är en fantastisk möjlighet för arbetsgivare att visa upp sin verksamhet, marknadsföra sig mot morgondagens medarbetare och inte minst visa studenterna vilken kompetens som behövs på den specifika arbetsplatsen.

Så nu tycker jag att det är hög tid att arbetsgivarna slutar gnälla och istället ser över sina långsiktiga kompetensförsörjningsstrategier. Jag vet vad jag önskar mig i julklapp: fler studentmedarbetaravtal inom privat sektor.