Varför är det viktigt att studenter engagerar sig?

gastbloggare

För snart två månader sedan var styrelsen för Jusek studerandesektion på Saco studentråds kongress. Kongressen samlar representanter från de olika Saco-förbunden för att företräda de 100 000 studenter som samlas under Saco. Närmare 18 000 av dessa tillhör Jusek, vilket i sig säger en del om det ansvar som anförtrotts oss. Under ett evenemang som Saco studentråds kongress påminns en i allra högsta grad om varför en valt att lägga tid och kraft på uppdraget. Vi fick stort gehör för våra förslag till en bättre studentrörelse och vi märkte att det spelar roll vad vi tycker. Under 48 timmar på Bosön fick vi stor lön för mödan – vi påverkade framtiden. Det kan du också göra.

Det är viktigt att studenter engagerar sig. Anledningarna är många. Vi är framtidens medarbetare, framtidens entreprenörer och framtidens makthavare. Genom studentrörelsen utvecklas vi både individuellt och tillsammans i vårt engagemang. Vi ger vårt förbund en unik kompetens och vi förändrar och förbättrar många studenters vardag. Är det inte mer än rimligt att diskussion och debatt kring problem och lösningar som rör arbetsmarknaden för unga kommer från de unga själva? Studentrörelsen erbjuder mötesplatser och plattformar av studenter och för studenter för just den typen av frågor. I Jusek är möjligheterna att kunna påverka aldrig särskilt långt borta.

Nu är vårt mål att bli ännu starkare. Därför anordnar vi, den 20 februari, en utbildningsdag för framtidens opinionsbildare på Juseks kansli i Stockholm. Du som kommer får lyssna på spännande föreläsare, diskutera opinionsbildning och utveckla din kunskap i fackliga frågor. ”Olikheter ger möjligheter” löd sammanfattningen för Saco studentråds kongress, likaså är det en bra utgångspunkt för påverkansarbete i stort och för vårt fortsatta arbete. Välkomna!

Emma Liikanen, ordförande Jusek studerandesektion
Linnéa Dejemo, vice ordförande Jusek studerandesektion

Läs mer om Juseks studerandesektion