Hej chef, du kommer att vara en av de viktigaste personerna i mitt liv

Anna Rohlin Larsson

Ibland möter man människor som förändrar ens liv, som de säger i Hollywoodfilmerna. I filmerna är det ofta en klok gammal dam, eller ens livs kärlek. I arbetslivet är denna person allt som oftast din chef. Förhoppningsvis kommer förändringen att vara av godo.

Chefens inflytande över ditt liv startar redan vid anställningsbeslutet, och det slutar långt därefter. Hur du och din chef samspelar med varandra och vilka beslut hen fattar påverkar hur nöjd du är i ditt arbetsliv och din lycka totalt sett. Enligt en studie från Karolinska institutet löper den som uppfattar sin chef som dålig till och med 64 procent högre risk att få en hjärtsjukdom. Det du! Så när du funderar över att byta jobb, fundera över hur du vill att din chef ska vara och undersök organisationens syn på ledarskap.

Chefen är viktig. Både för att verksamheten och medarbetarna ska utvecklas. Att se till att chefen har det bra blir i förlängningen ett sätt att bädda för välmående bland medarbetarna och för en lyckad verksamhet. Därför tycker Jusek att det är viktigt att fokusera på chefens villkor och förutsättningar i arbetslivet. Jusek tycker att chefsrollen ska ses som en egen profession och att ledaregenskaper därför måste väga tyngre än sakkunskaper vid chefstillsättningar. Tid och utrymme måste också ges för att utöva och utveckla ledarskapet. Kompetensutveckling inom ledarskap ska vara lika naturligt som kompetensutveckling inom andra sakområden.

Starka och kloka ledare är nödvändiga för hälsosamma organisationer. På Jusek hoppas vi att alla arbetsgivare där ute är ödmjuka inför den roll som chefen spelar i medarbetarnas liv och därför ser hur viktigt det är att rekrytera en chef som är expert på att leda och utveckla medarbetare och verksamhet. Och att ge chefen förutsättningar att göra just detta. Chefer måste ges förutsättningar att leda verksamheten och tid att se varje enskild medarbetare. En skicklig chef är en förutsättning för en framgångsrik och välmående organisation.

Så välj chef med omsorg. Både du som är medarbetare och du som är arbetsgivare. Det kan vara ett av dina viktigaste beslut.