Vi kommer välja vår chef

gastbloggare

Flexibilitet och en god kommunikationsförmåga. Det är ledord som präglar studenters förväntningar på sina framtida chefer. Chefsrollen håller på att genomgå en förändring där chefspositionen inte förväntas vara statiskt och hierarkisk, utan mer som en mentor och coach. Dagens studenter kommer att välja sina chefer.

Något som kommer värderas högt av morgondagens arbetstagare är flexibel arbetstid. Dagens teknik gör det möjligt att utföra sitt arbete från andra platser än kontoret vilket fler och fler anser är viktigt. Detta är ett led i att inte behöva välja mellan en stigande karriär och ett rikt familjeliv. Det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Dock är det viktigt att den här nya ”friheten” inte resulterar i mer övertid och krav. Det kommer krävas tydliga gränser.

Morgondagens chef kommer även förväntas vara en mentor och ledare. Detta går hand i hand med en god kommunikation. Ledarskapet kommer inte vara koncentrerat till en del av organisationen, utan kommer vara utspritt och man kommer arbeta med med att lära av varandra och sprida ansvar. En arbetstagare vill känna ansvar i kombination med utveckling och meningsfullhet.

Emma Liikanen

Emma Liikanen

Slutligen, för att skapa en hälsosam och attraktiv arbetsplats för morgondagens arbetstagare krävs att cheferna representerar, inte bara arbetsplatsen, men även samhället i stort. Det krävs en bred representation bland kön och etnicitet. Dagens studenter är välutbildade, välinformerade och på jakt efter en arbetsplats som erbjuder flexibilitet, utveckling och goda värdegrunder. Vi kommer i allt större utsträckning välja vår chef.

Emma Liikanen, ordförande Jusek studerandesektion