Modellen behöver utvecklas

Magnus Hedberg

Socialdemokraterna och LO aviserar sedan en tid tillbaka strid om den svenska modellen. Sant är att få saker har varit lika viktiga för att bygga välstånd och reallöneutveckling som en konstruktiv relation mellan arbetsmarknadens parter med stort eget ansvar. De signaler om lagstiftade låglönejobb som kommit från L, C och KD är därför olyckliga. Huruvida lägre löner behövs för att få in fler på arbetsmarknaden kan och bör diskuteras. Men lön ska sättas av parterna. All erfarenhet av andra system förskräcker.

Situationen gäller för den delen även omvänt. Både nuvarande och föregående regering frestas stundtals att utlova extra pengar till utvalda grupper som anses behöva högre löner. Även det är fel väg att vandra. Politiker ska varken höja eller sänka löner.

Så långt gott och väl i försvaret av den svenska modellen. Men i samband med Socialdemokraternas kommunkonferens torgfördes ett annat argument aktivt av LO. Under rubriken ”sifferlösa avtal hotar den svenska modellen” beskrivs hotet som att ”ansvaret att förhandla om lönen flyttas till individen.” Det är en mycket besynnerlig strid att blåsa till. Löneavtal utan centralt angivet utrymme – s.k. sifferlösa avtal – är en etablerad och växande del av svensk arbetsmarknad där chef och medarbetare pratar lön direkt med varandra.

Att se det som hotfullt när medlemmar själva pratar lön borde vara problematiskt. Särskilt för en rörelse som säger sig vilja frigöra människan. Vidare är förstås påståendet att sifferlösa avtal utgör ett ”brott mot grunderna i den svenska lönebildningen” utmanande gentemot akademikerförbunden inom Saco som i likhet med flera TCO-förbund tillämpar dessa. Rimligen kan inte Socialdemokraterna stå bakom en sådan retorik med tanke på att partiets företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) själva förespråkar sifferlösa avtal.

Den svenska modellen ska försvaras. Här behöver borgerliga partier som politiskt vill reglera löner tänka om. Men den svenska modellen ska också utvecklas. Här behöver S och LO förstå att sifferlösa avtal är naturliga och här för att stanna.

Texten har tidigare publicerats i Folkbladet.