Vad mår chefen bra av?

Daniel Lind

Nästan alla chefer har en chef. I Juseks forskningsbaserade undersökning av välbefinnandet i svenskt arbetsliv framgår att även för chefer är frågor om arbetsmängd och balans i livet avgörande för deras samlade välbefinnande i arbetet. Det bekräftas också i samtal med våra chefsmedlemmar.

I stället över att raljera över chefens roll som mamma/pappa för sina medarbetare bör därför Ledarna ta till sig att deras och Juseks chefsmedlemmars välbefinnande i arbetet i hög utsträckning påverkas av arbetsbelastningen och balansen i livet.

Och om vi dessutom vet att ett högt välbefinnande i arbetet – enligt bland annat OECD och Världsekonomiskt Forum – bidrar till kreativitet, lojalitet, bättre relationer med kollegor, högre kundnytta och högre produktivitet – ja, då ligger det i chefens (och arbetsgivarens) intresse att ta frågan om balans i livet på allvar, oavsett om chefens underställda är medarbetare eller chefer.

Det är sannolikt klokt för en intresseorganisation för chefer att lära sig mer om och lyssna på vad som bidrar till (chefs-) medlemmarnas välbefinnande i arbetet.

Annika Elias är välkommen till Jusek på en lunch där vi kan dela med oss av resultaten från vår undersökning och diskutera frågan.