Ett historiskt beslut

gastbloggare

Jusek ska vara ett förbund i takt med tiden. Ständigt fortsätta att utveckla våra arbetsmetoder, hitta nya lösningar och öka medlemsnyttan. Därför är det med glädje som jag ser tillbaka på beslutet som fattades under fullmäktige, Juseks högsta beslutande organ, där representanter från hela vårt förbund hade samlats för att staka ut vägen framåt.

Fullmäktige tog nämligen det historiska beslutet att ändra vår demokratiska organisation. Det innebär att vi ändrar hur Juseks medlemmar är organiserade. Medlemmarna grupperas från och med nu i fyra sektioner vilka ersätter de tidigare nitton. Vi bildar permanenta professionsföreningar för de yrkesgrupper vi organiserar: jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare, samt för chefer. Tillfälliga grupper kommer rikta ljuset på relevanta förbundspolitiska frågor, som till exempel jämställdhet eller integration.

Omvandlingen av Jusek har redan börjat och det kommer ta tid innan vi har landat i den nya formen. Syftet är att göra det enklare för medlemmarna att engagera sig och få stöd av Jusek i sin yrkesroll.

Det finns också ett annat tydligt besked från fullmäktige: Jusek ska uppfattas som en trovärdig aktör i samhällsdebatten. Det är också bakgrunden till att vi för första gången har antagit ett samhällspolitiskt program. Juseks medlemmar finns på hela arbetsmarknaden och driver på utvecklingen i företag och organisationer. Därför finns det ett antal områden där Jusek har anledning att föra sina medlemmars talan i samhällsdebatten. Jusek är även i fortsättningen partipolitiskt obundet. Men det hindrar oss inte från att vara våra medlemmars röst om villkor och behov i arbetslivet. I och med besluten på fullmäktige har vi nu tagit ett viktigt steg för att bli ännu vassare på att bilda opinion för att förbättra våra medlemmars arbetsliv.

Jag är tacksam för förtroendet att leda Jusek i ytterligare tre år. Det har varit otroliga år med inspirerande möten med många av våra förtroendevalda. De har gjort en fantastisk insats för vårt förbund. Det vill jag särskilt tacka för.

Sofia Larsen, förbundsordförande Jusek

Sofia Larsen