Tid för nolltolerans mot hot och våld

Magnus Hedberg

Få har missat den uppblossade debatten om blåljuspersonalens utsatthet i vissa förortsområden. Diskussion förtjänar att breddas. En ny rapport visar att var fjärde medlem i det fackliga akademikerförbundet Jusek som arbetar i rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan under de senaste två åren. Var fjärde. Stanna upp för ett ögonblick och ta in den informationen. Varje sådant uttryck är en kränkning av den enskilda individen, ett hot mot rättssamhället och i förlängningen faktiskt ett angrepp mot demokratin.

Siffrorna kan brytas ned ytterligare för att lära mer om verkligheten ute på arbetsplatserna. De anställda på Kronofogdemyndigheten är mest utsatta – där har två av tre utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan. Endast 14 procent av händelserna polisanmäldes och fler än tidigare uppger att en anmälan inte skulle leda till något. Många vittnar om en stor utsatthet och otrygghet i sin yrkesutövning, om ett ökande näthat, om hur familjen kartläggs och om en bristfällig säkerhet.

Tiden att förfäras en stund och sedan fortsatta som vanligt är över. Nu fordras handling. Det krävs ett bättre säkerhetsarbete och ökat stöd från berörda myndigheter. Färre än hälften svarar att arbetsgivaren de senaste två åren vidtagit generella förebyggande åtgärder.

Fortfarande står den stora majoriteten av landets tingsrätter utan permanent säkerhetskontroll. Det är orimligt och behöver snarast åtgärdas. Många känner sig även utsatta efter arbetstid. Det är allt för lätt att få tag på personuppgifter i Sverige jämfört med andra länder. Flera åklagare vittnar om ett hårdare klimat, dels i rättssalen och dels från journalister och i sociala medier, med ett tilltagande fokus på åklagarens person. Det är hög tid för förstärkt skydd av personuppgifter. Tiden för nolltolerans mot alla former av hot, våld och trakasserier mot anställda inom rättsväsendet är här.