Den kommunala chefen behöver stöd när det blåser

Anders Ekegren

Många av Juseks medlemmar vill bli chefer. Och det är inte så konstigt. Att vara chef innebär stora möjligheter att utveckla verksamheten och genomföra sina idéer. Den kommunala chefen är en viktig person för att genomföra fattade politiska beslut och utveckla den kommunala servicen.

Men chefen har ofta en utsatt roll. Många högre chefer omfattas inte av  lagen om anställningsskydd (LAS) och har vid tillträdet ofta inte skaffat sig ett anställningsavtal som säger vad som händer när ledningen vill göra sig av med chefen. Detta gäller särskilt när chefen har rekryterats internt och något nytt tydligt anställningsavtal inte har skrivits. Inom den kommunalt politiskt styrda verksamheten kan chefen lätt komma i kläm mellan majoritet och opposition. Chefens roll är bland annat att genomföra de politiskt fattade besluten.  Alla kan inte skilja på sak och person.

Detta tar sig uttryck i ett omfattande byte av chefer på högre nivåer i samband med politiska maktskiften i kommuner, landsting och regioner. Den kommunala chefen är till skillnad mot många chefer inom den privata sektorn en offentlig person som är utsatt för tryck från såväl medborgare, press, näringslivet och statliga myndigheter.

Det finns kommunala chefer som väljer att inte vara med i en facklig organisation. Inget kan vara felaktigare. Chefer är en utsatt grupp. Högre chefer som kommundirektörer, regiondirektörer, förvaltningschefer och VD i kommunala bolag omfattas oftast inte av LAS och saknar därför anställningsskydd.  Det är betydligt vanligare  att en chef får lämna sitt uppdrag än övriga anställda.

Här kan Jusek spela en stor en viktig roll. Att hjälpa till med granskning, råd och stöd vid upprättande av anställningsavtalet. Vi har bra koll på löner för chefer inom olika arbetsmarknadssektorer och då särskilt inom den offentliga sektorn. Särskilt viktig är den juridiska hjälp och personliga stöd som Jusek kan ge i samband med uppsägning. Ingen är bra på att sköta sin egen kris och ofta är chefen väldigt ensam när det börjar blåsa. I dessa situationer är Juseks medarbetare en viktig rådgivare och samtalspartner.

Vill du veta mer om vad Jusek erbjuder chefer? Läs mer på jusek.se/chef