Slösa inte poliskompetens på administration

gastbloggare

Polisförbundets ordförande Lena Nitz beskriver i SvD sin syn på vad som behövs för en fungerande polismyndighet. En viktig punkt är att proffsen måste tillåtas vara proffs – att den administra¬tiva bördan på poliserna måste minska för ett effektivt polisarbete. På den punkten är Jusek/Saco-S helt enig med Polisförbundet. Men fler poliser får inte försvinna från kärnuppdraget.

”Låt proffsen vara proffs!” hörs inte bara i Polisen, utan också från skolan och sjukvården där allt mindre tid går till att möta elever och patienter. I stället för att lära eleverna att räkna eller behandla patienternas öroninflammationer försvinner värdefull kompetens och erfarenhet i administration och interna möten.

Riksdagens beslut om utökade polisiära befogenheter för civila utredare och möjligheten för kvalificerade civilt anställda att leda förundersökningar är därför steg på rätt väg. När brottsligheten flyttat ut på Internet och färre vittnar om brott gäller det exempelvis att kompetent och med vetenskapliga metoder säkra och analysera digitala spår och annan bevisning. Insatserna får direkt effekt på utredningsresultaten.

Riksdagen ställde sig vid beslutet bakom slutsatserna om att ”Polismän bör i första hand arbeta med arbetsuppgifter där polismans kompetens är en nödvändig förutsättning, framför allt när arbetsuppgifterna kan komma att kräva användning av våld eller tvång. När det gäller övriga arbetsuppgifter bör den anställda väljas som har den för uppgiften mest lämpliga kompetensen.”

Dessvärre har utvecklingen i Polisen gått mot att allt fler poliser söker sig från yttre tjänst eller brottsutredningar till karriärvägar i inre tjänst som ledningsstöd på kanslier eller som verksamhetsspecialister vid administrativa staber. Vi befarar att förslag om att inrätta biträdande chefer i praktiken kommer att innebära ännu fler poliser kommer långt bort från medborgarna.

Jusek/Saco-S vill i stället att de hårt ansträngda cheferna i polisen i första hand får hjälp med ett kvalificerat sekreterar- och handläggarstöd. Att det kan fungerar bra kan många moderna chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet vittna om. Vi vill också att regeringens resurstillskott verkligen förbättrar villkoren för dem som arbetar i yttre tjänst eller i andra tydliga kärnuppdrag.

Polismyndigheten står idag inför mycket stora utmaningar men medborgarna har i alla lägen rätt att förvänta sig kvalitet, professionalitet och att skattemedlen används på ett effektivt sätt. Det gäller även medarbetarresurserna. Låt proffsen vara proffs i alla delar av Polismyndigheten.Staffan Tilling

Staffan Tilling
Ordförande för Saco-S inom Polisen