Flexibilitet på jobbet är här för att stanna

Magnus Hedberg

Nyligen lämnade min familj småbarnsåren bakom sig genom att dottern – med lika delar stolthet och nervositet – började första klass. En ny fas i livet inleddes både för henne och för mig. Det är lätt att se tillbaka på de utmaningar som två mindre barn inneburit med ständiga hämtningar och lämningar på förskolan. För att inte tala om vabbandet i influensatider. Utan flexibla villkor på jobbet hade vardagslogistiken aldrig fungerat för min fru och mig.

Vår familj är knappast unik. Att själv kunna påverka när och var man arbetar är centralt. De undersökningar Jusek låtit genomföra visar att en majoritet akademiker arbetar flexibelt och är positiva till den möjligheten. Att själv kunna styra arbete och privatliv underlättar vardagen och möjligheten att få ihop livet. Tiden då jobbet baserades på övervakning och kontroll är förbi. Få vill ha stämpelklockan tillbaka. Läs mer i Juseks rapport om familjen och det flexibla arbetslivet

Men flexibiliteten har ett pris. Ständig tillgänglighet riskerar att leda till ökad stress. Framförallt pressas kvinnor under 40 år av kraven på att hela tiden vara uppkopplad. Stereotypa könsroller är den viktigaste boven i dramat. Fortfarande år 2016 tar kvinnor i allmänhet större ansvar för hem och barn. Medvetet eller omedvetet viker sig många dubbelt för att klara både karriär och huvudansvar för familjen. Stress, ångest och sömnproblem ökar mest bland kvinnor i åldern 30-50 år med familj, barn och ett ansvarsfyllt arbete. Många är Juseks medlemmar.

Därför har vi satt ned foten. Flexibiliteten på jobbet är bra och här för att stanna. Men det behövs överenskommelser på fler arbetsplatser och mellan medarbetare och närmaste chef om hur man arbetar med tillgänglighet efter kontorstid. Alla är vi olika. Diskussionen om vad som är bäst för den enskilde måste hanteras i ett löpande samtal på arbetsplatsen. Vi kommer aldrig att kompromissa om målet att öka välbefinnandet i arbetslivet för var och en av Juseks olika medlemmar.

1 Comment. Leave new

Tyvärr ligger Försvarsmakten långt bakom!! Speciellt om man jobbar på förband.
Som civilanställd får jag alltid höra att ”flex inte är en rättighet, utan en möjlighet!”. Att möjligheten finns för mig varje dag är inte lönt att påpeka för man SKA vara på plats 07.30, så har det alltid varit….
Och att ens våga påtala att även ÖB föreskrivit att man bör undvika möten före 09 och efter 15, bemöts med en fnysning…
Min specialkompetens gör att jag skulle kunna jobba hemifrån, men det kommer inte på fråga! Man ska sitta vid sitt skrivbord!

Men vi har ju tre timmars fys på arbetstid… Tillsammans med soldaterna förväntas jag springs terrängbanor eller drillas i en gamal gympahall… Vilken förmån!!