Nu laddar vi inför 2017 års avtalsrörelse

Maria Arrefelt

Årets avtalsrörelse inom privat sektor är i princip avslutad, men snart börjar avtalsförhandlingarna för 2017. De avtal vi har tecknat löper bara på ett år och därför har vi redan börjat förbereda oss för kommande förhandlingar.

I kommande avtalsrörelse fortsätter vi på Jusek att driva frågor om ökad jämställdhet och tydligare hantering av det flexibla arbetslivet. Vi tycker det är viktigt att båda föräldrarna har möjlighet att jobba heltid. Det kräver flexibilitet vilket i sin tur ställer krav på cheferna. De måste ta en mer aktiv roll i att definiera mål, stämma av arbetsbelastning och sätta gränser tillsammans med sina medarbetare. Vi värnar om våra medlemmars möjlighet till en god balans mellan yrkesliv och privatliv. Det är en utmaning att dra gränsen mellan jobb och privatliv och risken är stor att stressen ökar om medarbetare aldrig ”loggar ut” och får den viktiga tiden för återhämtning.

Maria Arrefelt

Maria Arrefelt

Frågan om ytterligare avsättningar till pensionen och möjlighet till delpension kommer vara fortsatt viktig i 2017 års avtalsrörelse. Jusek kommer också lyfta frågor om lönebildning och lönesystem. Till exempel vill vi tydliggöra löneprocessen i kollektivavtalen och på så vis stärka Jusekmedlemmars möjlighet att påverka sin löneutveckling. Vi vill också skapa möjlighet till löneväxling, det vill säga möjlighet för individen att välja andra förmåner än lön exempelvis extra avsättning till pension eller fler semesterdagar.

Följ avtalsrörelsen på jusek.se och under hashtag #avtal17 i sociala medier!

Maria Arrefelt, Juseks förhandlingschef för privat sektor