Tillsätt en kommission för välbefinnande

Daniel Lind

Det finns ett starkt samband mellan hur gammal du är och hur bra du mår på jobbet. Det visar Juseks Lyckometer, en unik undersökning om välbefinnandet på svensk arbetsmarknad. Nu krävs en kommission för ökat välbefinnande i arbetslivet.

I dag 28 oktober arrangeras Arbetsmiljöriksdagen med temat ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”. Välbefinnandet i arbetslivet är något centralt om vi ska orka arbeta längre upp i åldrarna, vara produktiva hela livet och bidra till innovationer och utveckling av arbetsplatserna. Det skulle dessutom leda till ökad livskvalitet, stärka Sveriges konkurrenskraft och minska den psykiska ohälsan.

Forskning visar att arbetsplatser med nöjda medarbetare är innovativa och skapar hög kundnytta. En främjande ingång – med fokus på ett ökat välbefinnandet i arbetet – saknas dock i regeringens arbetslivspolitik. Detta bekräftades senast i budgetpropositionen för 2017. De mål som styr utvärderingen av regeringens arbetsmiljöpolitik handlar endast om att motverka risker, förhindra skador och olyckor. Det beklagar vi.

I en ny undersökning, genomförd av Novus, kan vi visa att de positiva aspekterna av arbetsmiljön är helt avgörande för ett ökat välbefinnande i arbetet. Undersökningen visar att möjligheten att lära nytt, att använda sin kompetens och att få utlopp för sin kreativitet tillhör de absolut viktigaste faktorerna för ett högt välbefinnande. Därför är det olyckligt att så många som en tredjedel av Sveriges tjänstemän/akademiker endast i låg utsträckning får lära nytt och använda sin kompetens fullt ut i sitt arbete. Nästan hälften får inte tillräckligt utlopp för sin kreativitet.

Undersökningen visar också att det är stora skillnader i välbefinnandet kopplat till ålder och kön. Situationen är värre för kvinnor än för män. För män ökar nöjdheten i slutet av arbetslivet medan den minskar för kvinnorna. För kvinnorna kan man se att nöjdheten är låg i början av arbetslivet, når sin högsta nivå i medelåldern för att falla tillbaka under de sista åren i arbetslivet.

Nu måste regeringen agera. Välbefinnandet har nämligen minskat i svenskt arbetsliv sedan 1970-talet. I en delrapport från Jobbhälsobarometern uppger nästan 20 procent av Sveriges medarbetare att de minst några gånger i månaden känner psykiska obehag inför att gå till jobbet. Det motsvarar omkring 900 000 personer på hela arbetsmarknaden och här syns också ett tydligt samband med sjukskrivningar.

Sverige är inte längre bäst i klassen. Omvärlden har sprungit ifrån oss. Det är därför hög tid att regeringen tillsätter en kommission för ökat välbefinnande i arbetslivet.