När gränsen mellan arbete och fritid suddas ut

Daniel Lind

Arbetslivet förändras i snabb takt. Globalisering och snabb teknikutveckling gör att många i dag kan jobba var och när de vill. Därför har gränsen mellan arbete och fritid suddats ut för många av Juseks medlemmar. Småbarnsföräldrar pratar i jobbtelefonen när de är med barnen på lekplatsen och jobbar sedan vidare vid datorn när barnen har somnat. Vi reser i jobbet som aldrig förr och vi har flera arbetsplatser.

Detta flexibla arbetsliv är en fantastisk möjlighet samtidigt som det finns risker. Men förutom att klokt hantera de risker som ett modernt arbetsliv kan medföra bör företag och organisationer arbeta mer för att öka medarbetarnas välbefinnande i arbetet.

Medarbetare som mår bra på och av jobbet är kreativa, innovativa och skapar hög kundnytta. Välbefinnande är lönsamt. Tyvärr har välbefinnandet i arbetslivet sjunkit i Sverige sedan 1970-talet. Det är en trend som har pressat tillbaka livskvaliteten och försämrat verksamheters effektivitet. När de psykosocialt relaterade sjukskrivningarna nu ökar och fler känner ångest, oro och stress är det hög tid för politiker, arbetsgivare och fackliga företrädare att på allvar diskutera vad som driver välbefinnandet på jobbet.

Hur skapar vi kreativa arbetsplatser? Hur får vi utlopp för vår kompetens och hur utmanas vi i vårt arbete? Hur säkerställer ett rimligt antal arbetade timmar och balans i livet? Hur tillsätter vi rätt chefer, som både har intresse av och förutsättningar att ge tydliga förväntningar, som löpande följer upp arbetet och som diskuterar gränssättningen i arbetsgruppen? Hur kan vi som individer bli bättre på att leda oss själva? Frågorna är många, men om vi tar steg i rätt riktning gynnar det dig och den verksamhet du arbetar i.

Motivation, arbetsglädje och välbefinnande är värdeord som bör känneteckna framtidens arbetsliv. Att må bra på och av jobbet är en viktig framtidsfråga. Därför bedriver vi på Jusek ett brett arbete för att vara med och forma framtidens arbetsliv för våra medlemmar.

Hur hanterar du det flexibla arbetslivet? Gör Juseks digitala test om hur du jobbar idag och hur du helst vill jobba. Resultatet kan hjälpa dig göra mer medvetna beslut. Till testet