Att må bra på och av jobbet

Sofia Larsen

Jag sitter hos frisören och bläddrar i tidningarna framför mig. ”Så minskar du stressen”, ”Bli starkare i dig själv” och ”Hitta ditt hälsosamma jag” är budskapen.
Det är ett tecken i tiden att månadstidningarna till så stor del handlar om hur vi ska få vardagen att gå ihop. För det är inte lätt. Och det blir allt svårare. Stressen i arbetslivet har tilltagit, sjukskrivningarna ökar och allt fler känner av ångest, oro och stress. Nu behövs krafttag för att ta upp kampen för det goda arbetslivet. Vad är det som gör att vi mår bra på och av jobbet?

Det blir extra påtagligt så här års. December hör till en av de mest stressiga tiderna på året. Det är mycket som ska bli klart på jobbet inför det nya året. När man kommer hem väntar julklappsinköp, luciafirande, julmiddagar och julförberedelser.

Vi vet att organisatoriska åtgärder kan förebygga stress. Det kan exempelvis handla om inflytandet över det egna arbetet, nöjdhet med ledning och styrning eller ett bra stöd från närmaste chef. Det är där som ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan göra skillnad. Det handlar om att undersöka och bedöma vilka risker och brister som finns i arbetsmiljön, att åtgärda bristerna och, det som ofta glöms bort, att följa upp att åtgärderna får avsedd effekt.

Samtidigt är det också viktigt att se över vilka andra faktorer som skapar välmående på jobbet. Att må bra på och av jobbet handlar inte bara om frånvaron av stress eller negativa känslor. Det är något mycket mer. Och Jusek har tidigare pekat ut vilka faktorer som gör att vi mår bra av våra jobb.

Nu fortsätter vi vårt breda arbete för att vara med och forma framtidens arbetsliv för akademiker. Under #jobblycka diskuterar vi bland annat vad som skapar välbefinnande på jobbet och hur vi minskar den negativa stressen. Att må bra på och av jobbet är en av de stora framtidsfrågorna.
Läs gärna mer på jusek.se/jobblycka

Tags: