Ta till vara på engagemanget

admin

Nyligen hade Jusek studerandesektions styrelse en delegation på Saco Studentråds årliga kongress. Kongressen utgörs av representanter för 19 fackliga studentförbund. På kongressen röstar medlemsförbunden igenom vilken politik Saco Studentråd ska driva under kommande verksamhetsår och vad som skall finnas med i studentrådets politiska program.

Vi från Jusek studentsektion hade lagt en motion om en mer demokratisk mandatfördelning inför nästkommande kongress och en motion om att värdesätta engagemang vid antagning till masterutbildning. Våra motioner blev de mest omdebatterade och vi kämpade hårt med att försvara och förankra dem.

Motionen om en mer demokratisk mandatfördelning bifölls tyvärr inte, men vi lyckades med att föra upp frågan på dagordningen och väckte, vad som vi hoppas blir, en långvarig diskussion. Motionen om att värdesätta engagemang vid antagning till masterutbildningar bifölls, vilket vi är väldigt nöjda med, speciellt då just tillvaratagandet av engagemang är vår fokusfråga i år.

Slutligen gratulerar vi Jusek studerandesektions styrelseledamot Lisa Svensson som lyckades vinna kongressens förtroende och blev invald i Saco studentråds styrelse. Lisa ser fram emot uppdraget och vi i Jusek studerandesektions styrelse är övertygade om att hon kommer göra ett bra jobb!

Styrelsen för Juseks studerandesektion

Juseks studerandesektion

Juseks studerandesektion