Ingen seriös arbetsgivare vill diskriminera kvinnor

Maria Arrefelt

Nu är det dags för 2017 års avtalsrörelse inom privat sektor. Trots att 2016 års avtalsrörelse knappt har avslutats så är vi redan på väg in i nästa. Vid så korta avtal hinner man inte mycket mer än att fastställa en siffra. Hur höga löneökningar tror parterna att Sverige generellt klarar av under det kommande året? Det finns så mycket mer vi vill diskutera med arbetsgivarförbunden och de med oss. Naturligtvis vill vi inte alltid prata om samma frågor. Men ett gemensamt intresse är naturligtvis att vi vill att företagen ska gå bra. Det borgar för företagens fortlevnad, vilket tryggar våra arbeten.

Det som ligger i fokus när vi startar årets avtalsrörelse är frågor som både vi och arbetsgivarna ser som angelägna; jämställdhet, det flexibla arbetslivet samt svårigheterna med att rekrytera förtroendevalda. Ingen seriös arbetsgivare vill diskriminera kvinnor. De vill inte heller ha anställda som blir sjuka på grund av stress. Dessutom tycker många arbetsgivare att det är enklare att ha förtroendevalda på arbetsplatsen, istället för att behöva ringa till förbundet och prata med en ombudsman om vad som sker på arbetsplatsen. Det borde inte vara omöjligt att hitta gemensamma tankar kring hur vi kan arbeta med dessa frågor. På en del områden så har man redan startat upp arbeten för att försöka hitta lösningar.

Men innan avtalsrörelsen drar igång, hoppas vi i februari kunna lösa frågan om ökade avsättningar till våra tjänstepensioner även för tjänstesektorn. På industrins områden har man redan beslutat om ökade avsättningar. Frågan går under namnet flexpension för att den både innehåller mer avsättningar till tjänstepensionen samt en möjlighet att komma överens med sin arbetsgivare om att få gå ner i arbetstid från 62 års ålder. Ska vi arbeta tills vi blir närmare 70 år i framtiden så kan det vara bra att ha en möjlighet att få arbeta lite kortare dagar eller veckor de sista åren. Vi vet att kommande generationer inte kommer att få lika mycket i pension som tidigare generationer. Därför är detta en viktig fråga.

Tags: