Frågor om lön? Vi vet

Magnus Hedberg

På många arbetsplatser rustas för lönesamtal. Lönen är central för alla som arbetar och det är ingen slump att man lite slarvigt brukar tala om löntagare. Lönen är också ett av de skarpaste instrumenten för framsynta arbetsgivare.

Som fackligt akademikerförbund tillhör lön i alla dess former Juseks kärnkompetens. Våra skickliga ombudsmän och specialister vet kort sagt det mesta man behöver veta om ämnet. Allra mest populär är kanske vår lönestatistik och lönerådgivning. Många uppskattar även förbundets inkomstförsäkring där man som medlem försäkrar lönen på samma sätt som bostaden eller bilen.

En verklig nyckeluppgift är att förhandla kollektivavtal där principerna för lönebildningen läggs fast. Jusek är sedan länge en stark förespråkare för individuell och differentierad lön. Det som blivit en självklarhet för lejonparten av Juseks medlemmar vinner glädjande nog ökat insteg också på övriga arbetsmarknaden.

Saco – den fackliga centralorganisation för akademiker där Jusek ingår – har nyligen undersökt aspekter av lön lite närmare. Eftersom chefen är avgörande för hur lönesättningen fungerar i praktiken bygger rapporten på samtal med chefer på olika nivåer i privat och offentlig sektor.

Resultaten är lovande. Cheferna bekräftar att lönen ska sättas individuellt och att medarbetare som gör ett bra arbete och utvecklar verksamheten ska ha högre lön än de som inte gör det. Att få till en rättvis lönesättning, som verkligen speglar medarbetarnas arbetsinsatser är den stora utmaningen. Glädjande nog anser tillfrågade chefer att lönesamtalet är viktigt och de lägger mycket tid på det. Betonas görs vikten av en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare under hela året.

Vare sig du som medlem är medarbetare eller chef finns Jusek där för dig när lönen ska sättas. Det är en trygghet vars värde inte enbart kan mätas i pengar.

Tags:

Related Posts

Morgonstund har mejl i mund
Övertyga din lyssnare
Sätt din lön själv!