TwitterFacebookYouTubeRSS

Lön efter kön?

Idag är internationella kvinnodagen. Idag har en marsch för bättre mödravård och mot mödradödlighet gått av stapeln och det pågår även en bloggdebatt om jämställdhet, här är Jusekbloggens bidrag.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande oförklarligt stora, privatanställda män får tillexempel 2600kr mer på första jobbet än vad deras kvinnliga kollegor får. Vad beror det på? Ett svar som Juseks VD Louise Adelborg ger här är att kvinnor drabbas av så kallade statistisk diskriminering. Dvs, eftersom fler kvinnor än män är föräldralediga, tar ut fler föräldraledighetsdagar och fler VAB-dagar så drabbas alla kvinnor av en tro att de ska vara mindre produktiva, oavsett om de har tänkt att skaffa barn eller inte.

Juseks arbetar i avtalsrörelsen för att kvinnor och män ska få mer lika villkor i arbetslivet genom att driva frågan om förlängd föräldralön. Om vi får som vi vill blir det 90 % av lönen i sex månader för våra medlemmar, vilket skulle göra det lättare för föräldrarna att dela fördelaledigheten efter andra premisser än de ekonomiska. Om de ekonomiska hindren för ett jämnare uttag av föräldraledigheten rivs, rivs förhoppningsvis även några av de föreställningar som gör att kvinnor får ett par tusenlappar mindre i lön när de får sitt första jobb.

Läs andra bloggar som skriver om likande ämnen idag

Eva Westerberg, Kent Persson, Mary Jensen, Lisa Gemmel och många många fler.