De som kan påverka behöver använda fakta

Alternativa fakta är en term på mångas läppar. När vi analyserar årets lönestatistik från 27 000 Jusekmedlemmar siktar vi på dess motsats; icke-alternativa fakta. Fakta som inte förvånar, men som är resistent mot gamla motargument och sann på ett mer komplext sätt än viss annan fakta.

Denna gång visade vi att våra medlemmar som är kvinnor i genomsnitt går miste om 3 500 kronor i
månaden. Denna löneskillnad beror inte på att kvinnor i högre grad arbetar deltid, i andra branscher, inom andra arbetsområden, i andra yrken och sektorer, antal års erfarenhet, antal högskolepoäng, arbetsgivarbyte eller om de är chef eller inte.

Att en löneskillnad är förklarad innebär att vi vet vad som orsakat den och att vi mätt det. Om vi ser att grupper med kortare erfarenhet har lägre lön, så har vi förklarat skillnaden i lön med skillnad i erfarenhet. Om skillnaden är oförklarad innebär det att vi inte vet varifrån den kommer. När alla lönepåverkande faktorer som mätts rensats bort, kvarstår en oförklarad löneskillnad. Men det är ingen superskurk à la Jokern eller Lex Luthor som sätter löner. Lönesättande chefer vill inte ha orättvisa löner, det är olönsamt och otrivsamt. Detta sker troligen omedvetet.

Förutfattade meningar vi alla bär på kan störa en korrekt värdering av kompetens.Experiment med avidentifiering inom många områden brukar visa att det är till potentiellt förfördelade gruppers fördel.

Jag är utredare, mitt jobb är att reda ut hur det ser ut. Att presentera fakta som är resistenta mot de allra äldsta motargumenten. Löneskillnaderna är helt oacceptabla, och det räcker tyvärr inte att upprepa denna sanning år efter år. De som har makt att påverka behöver använda fakta. Min förhoppning är att i framtiden få presentera fakta som innebär att de oförklarade löneskillnaderna har upphört.