Nolltolerans mot kränkning – du som chef har en viktig roll

Martin Edrenius

När det är tufft på jobbet är det många som ringer Juseks medlemsrådgivning. Bland de Jusekmedlemmar som jag har haft kontakt med senaste månaderna finns flera som uttryckt sin förvåning över hur attityden på arbetsplatsen blivit hårdare mellan arbetsgivaren/chefen och den anställda medarbetaren.

Att vara chef är inte oproblematiskt. Kraven är ofta höga från både ledning och från de anställda. Det krävs mod att vara chef. Däremot är det aldrig ok att en chef kränker några av sina anställda, någon annan chef eller kund/klient eller vice versa på arbetsplatsen. (I lagens mening definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktar sig mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Detta regleras i Arbetsmiljölagen och i enlighet med den förtydligande definition av kränkande särbehandling som numera finns i AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” – läs den gärna!)

Jag har tyvärr stött på flera fall där vissa chefer utnyttjar sin ställning och på olika sätt utesluter, isolerar och rent verbalt kränker den anställda. Det är en farlig utveckling som inte gynnar vare sig det enskilda företagets vinstmarginal eller samhällsekonomin i stort.

I sammanhanget vill jag poängtera att Jusek har medlemmar som både är chefer och anställda medarbetare som alla kan drabbas av en osympatisk och kränkande chef alternativt en medarbetare som kränker en chef eller en annan medarbetare.

Jusek behöver ytterligare stärka chefens roll – inte minst vad gäller arbetsmiljö. Ett led i detta är att Jusek erbjuder kursen ”Akademikers arbetsliv och arbetsmiljö”, som förutom att vända sig till chefer även vänder sig till skyddsombud. Det är inte fel att arbetsgivaren anmäler både chef och skyddsombud till samma kurs, tvärtom är det något som förordas av exempelvis PTK.

Vi på Jusek satsar även på andra kompetensområden som kan stärka dig i din roll som chef. Vi erbjuder både seminarier och chefsutbildning som utvecklar ditt ledarskap.

Avslutningsvis kan konstateras att det i riktlinjerna i ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (publicerat på dagensteknik.se) finns ett förtydligande från lagstiftaren – nämligen att det är nolltolerans när det gäller kränkande särbehandling. För dig som är chef rekommenderar vi att din arbetsgivare ser till att du i din roll dels får en tydlig och skriftlig delegering om ditt ansvar för vissa arbetsmiljöfrågor, dels verktyg att kunna bearbeta samt rent operativt ta tag i arbetsmiljöfrågorna. För dig som är handlar det om att kunna agera på bästa sätt utifrån arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och förordning. Målet är en god arbetsmiljö som präglas av trivsel, respekt och där medarbetarna har inflytande och vågar uttrycka sin åsikt. Det är en vinst för verksamheten, samhället och människan!

Intressanta artiklar i ämnet:
DN: Ettåriga regler på stress och mobbning en succé
Metro: Därför sker mobbning på jobbet