För många har fel jobb eller arbetsplats

Magnus Hedberg

Så här under sensommaren är det dags att börja grubbla på jobbet. Visst skaver eller rentav provocerar tanken. De sista dagarna i augusti ägnas väl bättre åt sol, vind och vatten för att citera ett av de musikstycken som brukar ackompanjera svensk sommar? Så sant. Men sommaren är likväl ett utmärkt tillfälle att fundera på sin roll i tillvarons ekorrhjul.

Ett av vårt lands viktigaste framtidsfrågor handlar faktiskt om att för många sitter fast i fel jobb, eller på fel arbetsplats. Kanske är man överkvalificerad vilket ofta akademiker, inte minst utlandsfödda, känner igen. Och överkvalifikation tenderar leda till understimulans med alla dess baksidor i form av tristess, produktivitetstapp och rent av ohälsa. Arbetsuppgifterna behöver inte ens vara fel i någon objektiv mening. Men allt har som bekant sin tid – och omväxling förnöjer.

Tyvärr är rörligheten på svensk arbetsmarknad alltför låg vilket bidrar till försämrad kompetensförsörjning, inlåsning och ohälsa. Vilken facklig organisation som helst kan affirmera att bredare erfarenhet och allsidig kompetens skapar förutsättningar för karriär. Att byta jobb brukar också vara ett effektivt sätt att höja lönen. Som ren bonus ger rörlighet mellan privat och offentlig verksamhet vidare insikt och djupare förståelse för samhällets olika sfärer.

Allt finns med andra ord att vinna på större utrymme för fler att byta karriär. Lyckligtvis existerar goda exempel på hur det kan gå till i praktiken. Ett är TRR Trygghetsrådet som ägs gemensamt av fack och arbetsgivare med syfte att stötta tjänstemän i privat sektor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb. I nio fall av tio går det utmärkt. Flertalet får till och med ny anställning med lika eller högre lön och befattning. Det om något visar att alla vinner när vi byter arbete – företagen, samhället och förstås den enskilde. Så förhoppningsvis har vi lite av tiden i hängmattan använts till reflektion över om det inte är dags att söka nya jobbutmaningar.