Nytt statligt avtal ska bidra till hållbart arbetsliv

Lena Emanuelsson

I början av oktober träffade Saco-S, förhandlingsorganisationen för 87 700 statligt anställda akademiker där Jusek ingår, en ny överenskommelse med Arbetsgivarverket om gemensamt arbete för att öka välbefinnandet inom staten. Ambitionen att tillsammans förbättra arbetsmiljön är ett viktigt steg mot ett arbetsliv där alla medarbetare mår bra på och av jobbet.

Överenskommelsen innebär att vi centrala parter nu ska lägga kraft på att ta fram verktyg inom fyra områden som är viktiga för ett friskt arbetsliv: rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor. Det gör vi inom ramen för vårt arbete i Partsrådet, parternas samarbetsorganisation.

Satsningen är en viktig framgång för Saco-S, som ligger bakom initiativet. Men framförallt är den viktig för alla förtroendevalda och medarbetare som får ett starkt stöd för att, tillsammans med arbetsgivaren, arbeta med att förbättra arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Ett lokalt samarbete, där den samlade kunskapen bland medarbetarna tas tillvara och omsätts i handling, är en förutsättning för ökat välbefinnande i arbetslivet.

Förutom satsningen på ett hållbart arbetsliv innehåller överenskommelsen, andra viktiga delar. En sådan är att alla ska tjäna in pension fullt ut under föräldraledighet. Det är en stor förbättring för alla som är födda 1987 eller tidigare. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att fler tjänar in tjänstepension under föräldraledigheten. Föräldrar i akademikeryrken delar mest lika på föräldraledigheten men ändå tar kvinnor ut en större del av föräldradagarna och har lägre pension.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med den nya överenskommelsen och ser framemot att bidra till att det blir ännu mer attraktivt att arbeta inom staten.