Utmaningar kring den digitala arbetsmiljön

Martin Edrenius

Den 25 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Vi vill såväl uppmärksamma skyddsombuden som synliggöra deras viktiga uppdrag.

Saco har dagen till ära bjudit in alla skyddsombud och andra som är intresserade av arbetslivsfrågor till ett seminarium om digital arbetsmiljö, som bland annat gästas Karin Fristedt, Jan Gulliksen, Professor i Människa-datorinteraktion vid KTH.se, Helena Kvarnsell på DIK, David Jönsson (student och grundare till TradingToplists) och Helena Kvarnsell.

För många av Juseks medlemmar, som jag dagligen kommer i kontakt med, ses digitaliseringen både som en möjlighet, men också en risk. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har vi alla – chef, medarbetare, skyddsombud och facket – ett ansvar att verka för en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.

Möjligheten till att arbeta på annan tid och annan plats har ökat genom digitaliseringen i arbetslivet. Detta har medfört att den enskilda medarbetaren fått ett större ansvar för att arbetsuppgifternas genomförande. Risken för överarbetning är påtaglig.

Många av våra medlemmar tycker att det är positivt att få en ökad möjlighet att själva påverka och styra det egna arbetet, vilket möjliggörs i och med att ständigt kunna vara uppkopplad. Däremot riskeras gränsen mellan arbete och fritid att suddas ut liksom den så viktiga tiden för återhämtning. Risken för uppkomsten av stressymptom ökar. I den digitala arbetsmiljön behövs ett tydligt ledarskap från dig som är chef och ett individuellt ansvarstagande från dig som är medarbetare.

Slutligen behövs skyddsombuden, som tillsammans med facket, ska bevaka att arbetsgivaren ser över organisationen med utgångspunkt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön liksom i den fysiska IT-miljön. Det kan bland annat handla om: tillgänglighetsriktlinjer och rutiner för arbete utanför arbetsplatsen, tydliggöra krav och förväntningar på arbetsuppgifternas utförande, rimlig arbetsbelastning, bättre tekniska lösningar som kan förbättra och kvalitetssäkra ett flexibelt arbetsliv.

Mer information om seminarierna och digitaliseringen av arbetsmiljöerna finns på Sacos hemdia.

Related Posts

Vi måste inte dela på jobben
Stressigt på jobbet?