#medvilkenrätt

admin

På kammarrätten, den affärsjuridiska byrån, per telefonsamtal och sms. Gemensamt är att detta är arenor där män utnyttjat sin position för att förminska och trycka ned kvinnor. De senaste dagarnas upprop där totalt 4445 jurister under kampanjen #medvilkenrätt uppmärksammat de sexuella trakasserier som de har fått utstå inom sin juridiska profession är något Jusek Student välkomnar, inte minst då en av kommande årets fokusfrågor handlar om just jämställdhet. Ett arbetliv fritt från sexuella trakasserier är en mänsklig rättighet, dock är detta frågor vi anser bör lyftas inom akademin såväl som på arbetsplatsen. Incitamenten för djupt rotade strukturer menar vi börjar i skolan, varför vi vill lyfta fram akademins ansvar i frågan.

Jämställdhetsarbete behöver genomsyra på samtliga utbildningar, allt från undervisningen till hur man väljer att utforma verksamheten. Den syn på jämställdhet som akademin väljer att inta menar vi är avgörande för de grundideal som senare kommer att avspeglas på arbetsmarknaden. Vi är av den bestämda övertygelsen att alla, oavsett kön eller andra ovidkommande omständigheter, bör och ska ges lika möjligheter att göra karriär på lika villkor.

Vi tar uppropet på största allvar. Frågan om ett jämställt yrkesliv och akademins ansvar kommer vara avgörande för sittande styrelses kommande verksamhetsår.

Lovisa Kronsporre
Ordförande Jusek Student