Lika löner? Ja, kanske om 20 år…

Per Henriksson

Är det verkligen så att inget händer med löneskillnaderna mellan kvinnor och män? Igår på Internationella Kvinnodagen visade TV4 att löneskillnaderna består över hela arbetsmarknaden. Men gäller det också Juseks medlemmar?

Nej. Över tiden ser vi faktiskt ganska dramatiska förändringar. Även inom Jusek finns förstås stora skillnader. Männen inom den privata sektorn tjänar drygt 12 procent mer än kvinnorna. Inom staten är det någon procent mindre. Men 1990 tjänade de privatanställda Jusekmännen hela 28 procent mer än kvinnorna och inom staten över 20 procent.  Det är mer än en halvering på knappt två decennier och utvecklingskurvan är tämligen lineär över tiden. 

En stor del av skillnaderna beror inte på direkt lönediskriminering utan förklaras av att männen är äldre, har oftare chefsjobb, finns i mer lukrativa branscher osv. Men akademikerjobben blir nu alltmer ”kvinnliga” över hela linjen. Högskolan har svårt att attrahera manliga sökanden, de som söker blir ofta utslagna av duktigare flickor. En stor majoritet av de som utexamineras t ex inom Juseks områden är nu kvinnor och de kommer i allt högre utsträckning in på männens traditionella områden inom den privata sektorn. Inom några få år kommer det att slå igenom även på högre befattningar, inte minst genom att pensionsavgångarna nu ökar kraftigt. Så löneskillnaderna borde rimligen fortsätta att minska rejält under de närmaste åren.