Kvinnor behöver multiplicera sina löneanspråk med 1,04

Jag har arbetat med forskning i många år. Det spekuleras en hel del inom forskning. Det är en avgörande fas i processen att nå kunskap. Där kallas det hypotesgenererande. Hypoteser, det vill säga frågeställningar, ska formuleras för att sedan vederläggas eller bekräftas. Generera hypoteser kan vi göra i all oändlighet. Vill vi komma framåt måste vi mäta relevanta saker så att vi kan bevisa eller motbevisa dessa spekulationer. När vi väl gjort det kan vi börja det där roliga spekulerandet igen, för att generera nästa frågeställning, nästa byggsten i kunskapsbygget.

Att kvinnor ger lägre löneanspråk än män är något vi länge vetat gäller i Sverige, bland Jusekmedlemmar och internationellt. Löneskillnader tidigt i karriären riskerar att hänga med ända till pensionen. Det är lätt att spekulera i varför det är så.

En vanlig spekulation är att kvinnor värderar sin kompetens lägre än män, och därför ber om lägre lön. I år bestämde vi oss på Jusek för att undersöka den hypotesen. Inom ramen för vår arbetsmarknadsundersökning frågade vi 2 146 nyutexaminerade ekonomer, jurister, kommunikatörer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare den här frågan: Om du föreställer dig den ideala kandidaten till din nuvarande anställning (vars meriter stämmer helt överens med kravprofilen) och den har värdet 10, var skulle du placera dig själv (på en skala mellan 1 och 10)? I samma undersökning frågade vi om deras eget löneanspråk på nuvarande jobb samt vad som vore ett rimligt löneanspråk för den ideala kandidaten. Kvinnor angav inte bara lägre löneanspråk för sig själva, utan även för den ideala kandidaten. Men när de skulle jämföra sig med den ideala kandidatens meriter gav de sig själva i genomsnitt 8,2 poäng av 10, medan män hade ett genomsnitt på 8,0 av 10.

Vi drar slutsatsen att för våra nyutexaminerade grupper gäller inte hypotesen att kvinnor begär lägre lön för att de inte värderar sin egen kompetens. Snarare beror det på att kvinnorna sätter en lägre prislapp på kompetens, både sin egen och den perfekta kandidatens. Så nyutexaminerade kvinnor behöver inte uppvärdera sin kompetens, för den har de bra koll på, de behöver multiplicera sina löneanspråk med 1,04.

Läs mer om rapporten ”Inga blyga violer”

Medlem? Du kan fortfarande bidra till Juseks lönestatistik. Rapportera in din lön

Related Posts

Vi behöver drakar!
Lön för mödan
Nu ökar ingångslönerna igen