Vi behöver drakar!

När jag ventilerar inför riktigt tuffa utmaningar säger min dotter alltid ”Vi behöver drakar!”. Jag tror att det är en referens till teveserien Game of Thrones. Det hon menar är att situationen fordrar någon form av extra styrka, det är helt enkelt ett rop på förstärkning.

Många av er medlemmar kontaktar oss för rådgivning när ni ska byta jobb. En vanlig fråga gäller vad som är ett rimligt löneanspråk. Då får ni resonera med en erfaren ombudsman. Förutom sin erfarenhet och omvärldskunskap så har ombudsmannen tillgång till ganska detaljerad och uppdaterad lönestatistik. Den statistiken bygger på att ni medlemmar fyller i en löneenkät från oss varje år. Där svarar ni på många frågor runt er anställning så att lönesiffran får ett sammanhang. Ni kan själva laborera med den databasen i det interaktiva verktyget Saco Lönesök som ni når under era medlemssidor på www.jusek.se.

Förra veckan kom Juseks rapport Inga Blyga Violer. Den visar på vikten av att förankra sitt löneanspråk i fakta och rådgivning. Nyutexaminerade kvinnor rankar sin kompetens högre än män, men anger lägre löneanspråk. De anger även lägre löneanspråk för en ideal kandidat, vilket tyder på att det är deras uppfattning om rimligt löneläge för en viss tjänst som är lågt, inte deras uppfattning om sin egen kompetens. Det kan vara klokt att stämma av sitt löneanspråk med en erfaren ombudsman för att få det förankrat i lönestatistik och omvärld.

Årets löneenkät ligger öppen nu och över julhelgen. Ta chansen att lägga in din lön där och svara på frågor runt din anställning. Det är nämligen den informationen som är våra drakar, vår superkraft. Det är de drakarna vi sen åkallar när du ska lämna löneanspråk eller ha lönesamtal och behöver vår rådgivning.

Så fyll i löneenkäten! Vi behöver drakar!

Related Posts