Vad innebär ändringarna i pensionen för dig?

gastbloggare

Så har nu Pensionsgruppen till slut lämnat sina förslag till ett förändrat pensionssystem. Den mest uppmärksammade delen i förslaget är att den lägsta pensionsåldern höjs från 61 till 64 år.

Så höjs pensionsåldern

Höjningen ska ske succesivt från 2020 till 2026.  Pensionsgruppen föreslår att lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs enligt följande:

2020 från 61 till 62 (påverkar dem som är födda 1959 och senare)
2023 från 62 till 63 (påverkar dem som är födda 1961 och senare)
2026 från 63 till 64 (påverkar dem som är födda 1963 och senare)

Efter att de initiala höjningarna genomförts införs en riktålder dit samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser kopplas. Exakt hur konstruktionen ska se ut kommer att utredas vidare.

Så höjs LAS-åldern

En annan uppmärksammad del är rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, den s k LAS-åldern, från 67 till 69 år. Höjningen sker enligt följande:

2020 från 67 till 68 år (påverkar dem som är födda 1953 och senare)
2023 från 68 till 69 år (påverkar dem som är födda 1955 och senare)

Vad innebär detta för dig?

Ja, för det första så innebär det åtminstone att det nu finns något konkret att förhålla sig till. Vi har länge hört att ”vi måste arbeta längre för att ha råd med pensionerna i framtiden” vilket i sig kan skapa en oro och stress. Det konkreta förslaget som nu har presenterats innebär att om två år, år 2020, kommer den lägsta åldern för att ta ut allmän pension att höjas med ett år, vilket påverkar dem som är födda 1958 eller senare. Om du fyller 60 år under 2018 berörs du alltså inte alls av detta förslag.

Vad kan man själv göra för att påverka sin pension?

1. Välj en arbetsgivare som erbjuder kollektivavtalad tjänstepension. Tjänstepensionen får en allt viktigare betydelse. PTK (där Jusek ingår) och Alecta har gjort en rapport som visar hur mycket bättre den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är än att stå helt utan tjänstepension eller att ha en tjänstepension som inte är kollektivavtalad. I rapporten beskrivs även varför det är så, läs mer på www.pensionplagiaten.se

2. Pensionsspara själv om du inte har en kollektivavtalad tjänstepension. Om du inte arbetar hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension i någon form är det bra om du kan pensionsspara själv. Det finns många sätt att spara till sin framtida pension och du måste själv ta ställning till vilken sparform som passar just dig, din livssituation, ekonomi och preferenser. Exempel på sparande kan vara ISK (investeringssparkonto), kapitalförsäkring eller att amortera på bostadslånet. Det är bra att utgå från ITP 1s premienivåer för att få en uppfattning om vilka belopp i kronor du bör spara varje månad. Tänk på att de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna innehåller så mycket mer än pensionspremier! De innehåller även ett försäkringsskydd om du skulle bli långvarigt sjuk, efterlevandeskydd (ersättningar till efterlevande), trygghetsförsäkring vid arbetsskada och garantier om din arbetsgivare av någon anledning inte betalar tjänstepensionspremier och försäkringsavgifter. Du kan även behöva komplettera ditt försäkringsskydd.

3. Jobba långsiktigt och hållbart. När pensioner kommer på tal pratas det alltid om att vi måste jobba längre, ett en höjning av pensionsåldern är nödvändig för att klara framtidens välfärdsåtagande. Från Juseks sida ser vi behovet av ett längre arbetsliv. Men en faktor som är minst lika viktig är att se till att din karriär är långsiktigt hållbar. Trivs du med ditt jobb eller vill du göra ett karriärbyte? I värsta fall kan ett jobb där du känner att du inte kommer till din rätt leda till att du blir sjuk och det gynnar inte din pension. Använd dig av Juseks karriärtjänster – de ingår i medlemskapet!

4. Håll koll på dina inbetalningar till tjänstepensionen. Ta för vana att en gång per år, till exempel i samband med att du deklarerar, kolla upp att inbetalningarna till din tjänstepension är korrekta. Särskilt viktigt är detta om du har varit föräldraledig eller när du har bytt arbetsgivare. Det förekommer att arbetsgivare gör misstag och det är betydligt lättare att korrigera i närtid än om 30 år när din nuvarande arbetsgivare kanske inte ens existerar längre. Gå in på www.minpension.se och kontakta din valcentral.

5. Anpassa din pensions- och livsekonomi efter hur din livssituation utvecklas. Idag har du en viss livssituation, du lever kanske själv eller är gift, och har barn under 18 år? Hur ser din livssituation ut om 2, 5 eller 10 år? Då kanske du har bildat familj, skilt dig eller arbetar deltid? Varje livssituation innebär olika prioriteringar och möjligheter. Det viktigaste är att vara medveten om att livet kan förändras. Oavsett vad framtiden bär i sitt sköte är det viktigt att du har en långsiktig plan för din framtida pensions- och livsekonomi som du är trygg med oavsett arbetsgivare, hälsa, civilstånd och ekonomisk konjunktur.

Och sist men inte minst – häng med i samhällsdebatten –  för samhället utvecklas och politiska beslut likaså.

Camilla Gannvik, Ombudsman offentlig sektor 
Åsa Harvig Göthberg, Pensionsexpert privat sektor

Läs om Juseks kommentar till förslaget om förändrad pension: Högre pension kräver hållbart arbetsliv

Läs mer om pension på jusek.se 

Läs mer i tidningen Karriärs pensionsspecial: Säkra pensionen under hela karriären