Invandrade akademikers etablering

admin

Idag skriver Göran Arrius, ordförande för Jusek, och Josefin Claesson, projketledare på Jusek, i Sydsvenskan om den debatt och beslut som riksdagen ska ta idag. Debatten och beslutet gäller Etableringspropositionen.

Jusek har vid ett semiarium tidigare i år lyft problematiken med att den etableringsplan som regeringen föreslagit gäller för kort tid. Samt att propositionen för starkt fokuserar på att komma i arbete, vilket riskerar att få till följd att få invandrade akademiker kommer att komma i ett arbete där deras kompetens kommer till sin rätt. Jusek anser att två år för kort itd för att få sina svenska kunskaper på den nivå som ett, för invandrade akademiker, relevant arbete kräver.

Uppdaterat: Nyamko Sabuni svarar på kritiken