Säger verkligen det självständiga arbetet allt om en högskoleutbildning?

Camilla Björkman

I dag presenterar högskole- och forskningsminister Tobias Krantz kvalitetspropositionen som ska styra vilka verktyg Högskoleverket ska ha vid utvärdering av utbildningarna på Sveriges lärosäten. Ett stort fokus läggs på det självständiga arbetet.

Jag pluggade på ett relativt litet lärosäte. Det jag minns var engagerade lärare som var bra på att undervisa (de få timmar det fanns resurser för). Vi kunde alltid knata upp till vår institution och ställa frågor och prata med föreläsare och studievägledare. Under utbildningen hade jag praktik. Den gav mig ett nätverk och bra verktyg ut i arbetslivet. Det är framförallt det stora engagemanget och arbetslivskontakterna som jag är nöjd med. Det enda som inte riktigt funkade var just det självständiga arbetet. Jag rodde tillslut i land det utan ordentligt stöd från handledaren.

Visst kan examensarbetet avslöja mycket om en utbildning men det säger inte allt. Speciellt inte om man som många studenter skriver det i mitten av utbildningen eller på de utbildningar där traditionen är att man skriver och skriver tills man får högsta betyg. En del utbildningar saknar till och med självständiga arbetet.

Studenternas åsikter genom studentenkäter, lärarresurs och utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden ska finnas med vid självvärderingar. Det är bra att man i propositionen får med dessa viktiga delar men de får tyvärr inte stort utrymme. De finns istället med för att kunna förklara brister i de resultatet från det självständiga arbetet. Nu läggs istället ett allt för stort fokus på just examensarbetet.

Glädjande nog ska också resultatet från alumnenkäter utvärderas i det nya systemet. Det är bra. Jag ser fram emot en enkät från mitt tidigare lärosäte. Jag har efter fem år i arbetslivet många tips att skicka med på hur utbildningen kan bli bättre.

Bra resultat ska enligt propositionen primeras genom mer resurser som kommer in från avgifter från utländska studenter. Det blir en bra morot. Då får vi hoppas att studenter från andra länder fortsätter komma.

Läs andra inlägg i debatten:
SFS
Saco
SULF
Högskoleverket

Se debatt mellan Lisa Gemmel, ordförande i Saco studentråd och Högskoleminister Tobias Krantz

1 Comment. Leave new

[…] Här hittar du Jusekbloggens kommentarer. […]