Friare lärosäten?

admin

Idag har veckans andra utbildningspolitiska proposition presenterats av Tobias Krantz. Jag misstänker att de har skrivit så tangenterna glödde på utbilningsdepartementet den senaste tiden, men hann det gjorde de och nu är både Kvalitetsproppen, som Jusekbloggen skrivit om här, och Atonomiproppen klara.

Dagens proposition innehåller en del goda nyheter men även en hel del mindre goda. Positivt är att regeringen avser gå vidare och se över hur lärosätena kan bli friare ur ett ekonomiskt perspektiv, självklart borde ett lärosäte kunna ta emot en donation utan att först tillfråga regeringen. Postivit är även att lärosätena ska få hyra ut bostäder till studenter, det kan komma att underlätta särskilt i storstadsregionerna där trycket på bostäder är stort.

Mindre bra är att skrivelserna om fakultetsnämner försvinner. Med det riskerar det kollegiala beslutsfattandet att kraftigt begränsas och även studenternas möjlighet att vara med där beslut fattas. Att kraven på vad kurs- och utbildningsplaner rikserar att göra det svårare för studenter att tillgodoräkna sig kurser på ett annat lärosäte ochjämförbarheten riskerar att bli lidande.

SFS var snabba ute att kritisera propositionen, som imorse presenterades på DN Debatt och sedan vid en presskonferens i Rosenbad. SFS skriver att Krants missar målet med reformen och menar att vad som händer är att lärosätenas styrelser ges mer makt, på bekostnad av lärare och studenter. Saco instämmer i att det är olyckligt att regleringen av fakultetsnämnder tas bort och hoppas på att lärosätena är så pass kloka att de väljer att behålla dem ändå. Saco Studentråd tycker det är bra att regeringen öppnar upp för lärosätena att hyra ut bostäder till studenterna med beklagar att bestämmelser vad gäller kursplanernas innhåll tas bort. SULF är liksom Saco kritiska till att regeleringen av fakultetsnämnder tas bort.