Förbättra förutsättningarna…

admin

Idag utgörs Sverige av alltfler studenter och rekorden för ansökande till universitet och högskolor tycks öka för varje år. Oavsett hur många studenter vi är måste det finnas goda förutsättningar för att utbildningarna håller kvalitet på högskole- och universitetsnivå. Samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar har idag alldeles för låga anslag vilket påverkar undervisningskvalitén.

Ska det verkligen vara så?

Läs min artikel om hur för lite lärarledd tid påverkar utbildningskvalitet.

2 Comments. Leave new

Hesho Ahmad
5 maj, 2010 16:12

Jag tycker att detta är en viktig fråga, då personer som läser på samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar inte verkar tas på allvar. Jag studerar i dagsläget till personalvetare och tycker att det är otroligt dåligt att vi inte får någon form av praktik. Lektioner sker inte heller på daglig basis, vilket exempelvis ingenjörer, ekonomer och jurister har tillgång till. Frågan är då om vi har lika stora förutsättningar till en tillfredställande utbildning och utveckling som övriga? X-jobb, praktik och traineeplatser finns det inte heller särskilt mycket av.
Resultatet? Att man känner sig orolig om vad som händer efter utbildning och om man har lärt sig tillräckligt mycket i teorin för att faktiskt kunna tillämpa detta i praktik. Man får heller inte kontakt med näringslivet och förväntas fixa allt själv. Jag tycker även att arbetsmarknaden ska få mer information om personalvetare och att vi faktiskt finns och behövs på arbetsplatsen! Många verkar inte riktigt veta vad vi gör. De företag som väl vill ha HR personal kräver flera års erfarenhet, vilket man som student har svårt att få. Man hamnar i en ond cirkel helt enkelt.

Liv Zettergren
27 april, 2010 22:58

Självklart ska det inte vara så!
Och vad gäller utökade antag så medför de inte automatiskt utökade anslag som når den enskilda studenten. Utökade resurser till forskningen är politikernas paroll, men för att få fram riktigt kompetenta doktorander förutsätts väl att grundutbildningen håller hög kvalitet? Jag får inte ihop det.