Att erövra ett språk

Louise Adelborg

Hur viktigt är egentligen språket för oss som arbetar inom det samhällsvetenskapliga området? Räcker det att kunna utrycka sig korrekt eller krävs texter som är rensade från byråkratspråk, levandegjorda och roliga att läsa? Oavsett svaret tror jag att vi kan enas om hur centralt språket är för t.ex. en jurist eller statsvetare.

Det är därför som det är så viktigt att svenskundervisningen för invandrare lever upp till höga kvalitetskrav. En väg att gå är yrkesanpassad sfi. I februari drog  Svenska för samhällsvetare igång för första gången. Kursen omfattar förutom yrkesanpassad svenskundervisning, en juridisk kurs på universitetsnivå och en mentor via  Juseks försorg.

På Aftonbladets nätdebattsida skriver Jusek ordförande Göran Arrius och Annie Johansson, riksdagsledamot (C), om just behovet av en samlad strategi för yrkes-sfi
 Läs artikeln här  
Annie Johansson bloggar om artikeln här.