Bevare mig för prognoser…

Per Henriksson

Ska man satsa på att få jobb i framtiden ska man bli förskollärare, tandläkare eller biomedicinsk analytiker. Det tror i alla fall Högskoleverket i en ny rapport. Riktigt torsk blir man om man istället satsar på att läsa ekonomi. Inte heller jurist är någon större hit.

På Jusek är vi inte alls lika pessimistiska om framtiden. Lågkonjunkturen gör förstås att många nyexaminerade har jättesvårt just nu, men bland yrkesverksamma medlemmar är arbetslösheten låg, sisådär 1.5 procent. Den ofantliga ökningen av examinationen från mitten av 90-talet och åren därefter, då t ex antalet examinerade ekonomer fördubblades, har hittills inte slagit igenom i ökad arbetslöshet eller sämre jobb.

Jag blir förstås nyfiken på hur HSV får fram sina dystra slutsatser. Jo, dom har med SCBs hjälp först gissat hur sysselsättningen per näringsgren utvecklas. Därefter gissar man hur yrkena utvecklas inom varje näringsgren. Till sist gissar man hur utbildningsstrukturen till varje yrke utvecklas. Det blir väldigt många möjligheter att räkna fel…

Sist, men inte minst, bygger man prognoserna på ett gradvis starkare samband mellan utbildning och yrke. Jag tror inte ett smack på det. Kanske är det snarare motsatsen som gäller – alltfler jurister och ekonomer jobbar med något annat än juridik och ekonomi men de har ändå kvalificerade jobb. En koll i Juseks databaser visar att andelen juristmedlemmar som till största delen jobbar med juridik ligger stadigt på sju av tio under den senaste tioårsperioden. Bland ekonomerna är stabliliteten lika stor, 5-6 av tio som jobbar med ekonomi. Rimligtvis är kopplingen utbildning och yrke ännu lägre bland dem som inte är medlemmar.

Att sia om framtiden är svårt. Ledordet borde nog vara HUREF – Hellre Ungefär Rätt än Exakt Fel. Det är bara att hoppas att hugade ungdomar inte avstår från en akademisk utbildning på grund av vingliga och dystra prognoser.