Mer lärarledd tid för studenter om de SVMP vinner?

admin

Idag har oppositionen presenterat sin budgetmotion och därmed lagt ut riktningen för vad som händer om de kommer till makten i höst. Bland annat föreslår de mer pengar till studie- och yrkesvägledning både på gymnasiet och på högskolan, det är bra. Studenter och blivande studenter behöver mer information om vad deras val kan leda till, och om vilka alternativ som finns. Mer pengar för högre kvalitet i den högre utbildningen och särskilt motiveras det med att det behövs fler lärarledda timmar, verkar som om Juseks kampanj jagvillhaundervisning.nu har gett lite effekt och förhoppningsvis skulle mer pengar till högskolans grundutbildning göra att studenter får  i genomsnitt mer än 8 timmar lärarledd tid per vecka.

De rödgröna föreslår även ca 40 000 nya utbildningsplatser under 2011 och nästan 30 000 under 2012. Nog att det är bra att alla som vill och har förkunskaperna ska kunna ta sig vidare till högre studier men med tanke på att högskolan stått med tomma platser de senaste åren och står fulla först nu, när konjunkturen är svag och ungdomskullarna stora, ställer mig tveksam till hur desssa platser ska kunna fyllas framöver. Eller tänker man kanske att vissa av dessa platser kommer yrkeshögskolan till del?

Det föreslås även att ersättningsnivåerna i a-kassan ska höjas. Det är på tiden. Senast taket i a-kassan höjdes var 2002 och sedan dess har det hänt lite med bland annat löneutvecklingen och allt färre får idag en ersättning som gör a-kassan till den omställningsförsäkring den borde vara.

Vad som kanske kan ses som förvånande är att de rödgröna väljer att behålla nästen hela jobbskatteavdraget, men det är kanske som Eva Franckell, ledarskribent på Aftonblandet, sa i kommentarerna, att ta bort det vore politiskt omöjligt.