Arbetsmarkandens kristallkula…

admin

Vem är bäst på att förutspå vilken arbetskraft som kommer efterfrågas i framtiden? Är det individen eller staten som har skarpast kristallkula? Detta är de egentliga knäckfrågorna när insatser för invandrarakademiker planeras. Jag tror att insatserna måste utgå från individens bakgrund, önskningar och förutsättningar, inte från vilka branscher som för närvarande har arbetskraftsbrist. 

I slutet av april debatterades just detta, insatser för nyanlända invandrarakademiker, i Riksdagen. Luciano Astudillo (S) utgick från Juseks rapport Invandrade akademiker – hur tufft är det? när han interpellerade med integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) om bland annat valideringen av akademisk kompetens och yrkes-sfi. Läs Astudillos interpellation här

Sabuni hänvisade bland annat till det förstärkta uppdraget för bedömning av utländska examina som HSV fått av regeringen men instämde samtidigt i att såväl validering och individanpassad sfi måste förbättras och byggas ut. Du kan titta på debatten här: