Jag vill ha undervisning nu!

Linda Egersten

Det satsas idag för lite resurser på utbildningar inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Detta leder till att studenterna får begränsad lärarledd tid, otillräcklig forskningsanknytning och inte får maximal nytta av sin utbildning. Och som ni säkert redan känner till så är detta något Jusek vill ändra på. Därför driver vi kampanjen Jag vill ha undervisning.nu och lokalstyrelsen i Umeå delade i dagarna ut tygpåsar till studenterna på Umeå universitet med kampanjens namn.

Related Posts