Positiv särbehandling i antagningen till högskolan

admin

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, skriver på DN debatt att högskoleförordningen ska ändras i 7 kap. § 12 så att positiv särbehandling avseende kön inte längre ska vara tillåtet. Det är en mycket bra förändring.

Reglerna om positiv särbehandling av kön i antagningen till högskolan har fått konsekvenser att kvinnor varit helt chanslösa att komma in på vissa utbildningar inom vissa kvotgrupper. T.ex. så har kvinnliga sökande med folkhögskolebetyg till veterinärutbildningen vid SLU varit helt utestängda, det är inte rimligt. Reglerna som tillåter positiv särbehandling utifrån kön har använts av en majoritet av Sveriges högskolor och universitet och 95 % av de som har sorterats bort, på grund av kön, har varit kvinnor. Lite krasst kan man säga att kvinnor straffas ut från populära utbildningar för att gruppen kvinnor är för ambitiösa och har för höga betyg, grupp sätts före individ i det skeende i livet då många gör ett av sitt livs viktigaste val.

Det är en viktig princip att antagningssystemet för högre utbildning hålls så rent som möjligt så att samtliga sökanden möter samma regelsystem, för att de högst kvalificerade ska vara de som kommer in. Hur vi konstruerar antagningsystemet styr vilka som faktiskt tar sig in på högskolan och det är svårt att se att vi kommer få ett helt fläckfritt system. Men att ta bort den inte obetydliga buggen positiv särbehandling utifrån kön är helt rätt väg att gå.