Studenternas anställningsbarhet

admin

Maj månad är seminariemånad! Igår var det Saco Studentråd som höll seminarium om samverkan, idag var det Riksrevisionen som höll seminarium om studenters anställningsbarhet och inte särsklit förvånande så var publiken delvis den samma.

Seminariet kretsade kring den rapport som Riksrevisionen släppte före jul, Studenternas anställningsbarhet – regeringens och högskolans insatser. Rapporten, anställningsbarhetsbegreppet och de verktyg studenter ges för att på ett smidigt sätt ta sig från studier till arbete diskuterades under dagen, bland annat av en panel där Juseks VD Louise Adelborg medverade. Louise lyfte några resultat ur Juseks arbetsmarknadsundersökning som visar bland annat att studenterna inte är nöjda med det stöd de får från lärosätena när det gäller infomation om vad deras utbildning kan leda till samt att lärosätena är dåliga på att inspirera till entreprenörskap.

Lärosätenas incitamentsstrukturer berördes även kort och det ligger inte långt borta att tro att en viktig faktor till att det på många ställen är så svårt att få till ett systematiserat arbete med samverkan är att det för lärarna inte alls är meriterande. Arbete som läggs på samverkan blir såklart svårt att prioritera när det praktiskt taget enda som är meriterande för den fortsatta karriären är forskningsrelaterat arbete och resultat, en komplikation även när det gäller den pedagogiska biten. Det viktiga arbetet som utförs av eldsjälar återkom liksom under Saco Studentråds seminarium, och visst är de viktiga men det går inte att förlita sig på dem. I det utgör Högskolan i Kristianstad ett gott exempel där de fått in VFU (verksamhetsförlagt utbildning) i alla sina utbildningar. Inte sagt att det är vägen för alla lärosäten men det är klart tänkvärt och intressant och inte minst visar de att det går!