Behåll coacherna!

Per Henriksson

I den rödgröna oppositionens skuggbudget vill man skrota coacherna till arbetslösa. Det är dåliga nyheter för akademiker.

Oj, oj oj vad det har raljerats i media om regeringens satsning på coacher. Mycket gick galet när systemet sjösattes. Arbetsförmedlingen snabbutbildade egna Epacoacher och privata lycksökare fixade snabba cash genom att coacha horder av arbetlösa. Jag kan tänka mig hur snacket gått på byggen och verkstäder i vårt avlånga land – den arbetslöse truckföraren i Hoting som söker ett nytt truckjobb är nog mer än undrande till vad en coach ska vara bra till.

Som jusekföreträdare har jag under årens lopp bara hört jämmer och elände från medlemmar som sökt hjälp från Arbetsförmedlingen. De känner sig helt enkelt inte sedda. Som akademiker är de priviligierade och ska klara sig själva. Bort med dem ur arbetslöshetsstatistiken, strunt samma om de får användning av sina kunskaper eller ej. Så har tongpångarna varit. De har inte passat in i arbetsförmedlingens branschtänkande, värderingar och struktur.

Men coacherna blev något nytt. Unga akademiker får ett individuellt stöd som guidar och breddar deras nätverk. Duktiga coacher som förstår deras situation och behov finns inom många nischade företag som Coachhuset, Academicum, Jurek och Jobbkompaniet.

Sjösättningen av coacherna var förstås en tafflig historia. Lycksökare, dålig kvalitet, inga system för att hitta lämplig coach etc etc. Det var lätt att bli skeptisk mot hela idén. Men faktum kvarstsår: För första gången på många, många år har samhället gjort något som passar arbetslösa akademiker. Men innan systemet hunnit sätta sig vill nu oppositionen skrota hela rasket.

Det är bara att hoppas att de tänker om. Coaching kanske inte är allena saliggörande för alla grupper av arbetslösa. Men det är ett bra instrument för unga akademiker med bra teoretiska kunskaper men med mindre erfarenheter om arbetsliv och karriär.