Dags för fullmäktige!

admin

Imorgon klockan 10.00 börjar det! Då öppnas Juseks fullmäktige 2010 av ordförande Göran Arrius. Jusek håller fullmäktige vart tredje år och nu sitter jag och tittar igenom handlingarna en sista gång inför förhandlingarna.

De hitresta ledamöterna som alla är aktiva medlemmar kommer att under två dagar kommer att diskutera och fatta beslut om vad Jusek ska göra och fokusera på under den kommande mandatperioden. Spännande att följa ska bli bland annat diskussioner kring hur Jusek ska arbeta framöver med chefsfrågor, hur Jusek ska arbeta gentemot studenter och om Jusek ska se över om den nuvarande sektionsindelningen verkligen är den mest ändamålsenliga.

Läs mer om fullmäktige och de lagda förslag en här!

Tags: