Bara valen kvar!

admin

Juseks fullmäktige 2010 går nu in på sina sista punkter, kvar att besluta om är ledamöter till styrelsen, valberedning och revisorer. Göran Arrius blev för en stund sendan enhälligt omvald till ordförande och vad mer som har hänt går nu att läsa på Jusek.se. Samt på fullmäktigesidan.