Med studentperspektivet som insats

admin

Först av allt vill jag framhäva min stolthet över studenternas insatser på fullmäktige. Vilket fantastiskt arbete alla utförde!

Vi fick in ett större studentperspektiv i visionsprogrammet, vi fick igenom att Jusek skulle ha en nioende hjärtefråga om att underlätta steget från studier till arbetsliv. En student blev invald i förbundsstyrelsen. Därtill kommer studerandesektionen tillsammans med förbundsstyrelsen arbeta för ett större fokus på studiesociala frågor.

Wow!

Jag tillsammans med mina representanter på fullmäktige var otroligt glada när vi lämnade fullmäktige. Hoppas att alla ni studerandemedlemmar känner att vi tillvaratagit Era intressen!