Framtidens högskola

Camilla Björkman

I dag arrangerade Jusek ett seminarium om framtidens högskola.  Karin Pilsäter, statsekreterare utbildningsdepartementet (FP) och Gustav Fridolin som sitter i miljöpartiets styrelse och kandiderar till riksdagen förde ett politiskt samtal kring visioner kring den högre utbildningen. Samtalet var mycket intressant och publiken var verkligen delaktig.

Skiljer sig då ideologierna åt? Gustav vill se  en högskola som välkomnar alla. Alla ska inte gå på högskolan men möjligheten ska finnas. Så är det inte idag enligt Gustav. Grupperna har istället blivit mer homogena och det ges inte en andra chans. Att gå en högskoleutbildning ska ses som livets chans. Idag ligger mycket fokus på vad man kan göra efter utbildningen. Vad blir jag?  Vi måste också se värdet av själva utbildningen och se resan. Karin vill se en balans inom högskolan där nyttan av utbildningen harmoniserar med bildning och reflektion. I dag är det för stort fokus på anställningsbarhet och inte på att man med utbildningen ska försörja sig själv genom att till exempel starta ett företag. Med morötter i form av resursfördelning till lärosäten som lyckas bra tror Karin på en högskola där kopplingen mellan arbetsmarknad och yrkesliv blir bättre.

Seminariet skapade många nya frågeställningar och idéer till höstens seminarier har börjat gro.